Select Page

Трагањата на Томо Шијак

Трагањата на Томо Шијак
Осврт (кон изложбата на Томо Шијак, МАНУ, Скопје, октомври 1997)

Автор: И(скра) Евтимова

Објавен во Пулс, Скопје
16.10.1997

(more…)

Близу савременом, још далеко од амбиција

Близу савременом, још далеко од амбиција
Рецензија изложбе Петра Хаџи Бошкова, Музеј савремене уметности Београд, децембар 1970 – јануар 1971
Аутор: Зоран Павловиќ

Борба, Београд
26.12.1970
(more…)

Фокус бр. 37

Фокус бр. 37
Списание за млади
Редакција: Александар Димитров, Александар Чомовски, Владимир Шопов, Исо Руси, Спасе Јовковски
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
20 декември 1970
(more…)

Мајсторот од Крушево

Мајсторот од Крушево
Напис

Автор: К. Чемерска; изјави: Никола Мартиноски, Димче Коцо

Објавен во Журнал, Скопје
19.12.1970

(more…)

Petar Hadži Boškov

Petar Hadži Boškov
Samostalna izlozba
Tekst: Boris Petkovski

Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Pariska 14
18 decembar 1970 – 14 januar 1971

(more…)

Сликарот на Радика

Сликарот на Радика

Напис

Автор: не е наведен; изјава: Томо Владимирски

Објавен во Нова Македонија

10.12.1970

 

(more…)