Select Page

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Манифест на групата „Денес”

Објавен во РАЗГЛЕДИ – Седмичен прилог за култура и уметност, бр. 42, Ноември 1953 година (реобјавен на ristolozanoski.wordpress.com на 28.02.2012)

(more…)

Томе Владимирски сликар поет на Вардар и Вардарието

Томе Владимирски сликар поет на Вардар и Вардарието
Напис

Автор: Јован Костовски; изјава: Томо Владимирски

Објавен во Македонија бр. 92 (илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија), Скопје

Декември 1960

 

(more…)

Насликана песна за Вардар

Насликана песна за Вардар
Осврт кон изложбата „Покрај Вардар“ на Тома Владимирски
Автор: Ј(елена) Мацан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.09.1960

(more…)

„Покрај Вардар“

„Покрај Вардар“
Самостојна изложба

Тома Владимирски

Текст: Славко Јаневски

Клуб на писателите, Скопје

13 – 30.09.1960

(more…)

Пред сè – скромност

Пред сè – скромност

Интервју со Томо Владимирски

Автор: Б.В.

 

Објавено во Културен живот, Скопје

Септември 1960

(more…)

Прва изложба на групата Мугри

Прва изложба на групата Мугри
Групна изложба

Иван Велков, Богољуб Ивковиќ, Ристо Калчевски, Димитар Кондовски, Спасе Куновски, Ристо Лозаноски, Петар Мазев, Боро Митриќески, Димче Протуѓер

 

Уметнички павиљон, Скопје
10 – 20.04.1960

(more…)