Select Page

Одлука на Министерството за просвета и Владата на Народна Република Македонија за основање на Уметничката галерија во Скопје

Одлука на Министерството за просвета и Владата на Народна Република Македонија за основање на Уметничката галерија во Скопје

В.д. раководител: Борко Лазески
Кустос: Нико Този

Скопје
1948
(more…)

Официјално формирање на Друштвото на ликовни уметници на Македонија

Официјално формирање на Друштвото на ликовни уметници на Македонија

Основачи: Димитар А. Пандилов, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Василие Поповиќ-Цицо, Димо Тодоровски, Здравко Блажиќ
Претседател: Никола Мартиноски
1946
Дигиталниот материјал засега е недостапен

Изложбата на македонските художници

Изложбата на македонските художници
Критички осврт кон Првата општа изложба на македонските уметници во О.У. „Гоце Делчев“ – Скопје, ноември – декември 1945
Автор: Д.
Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.11.1945

(more…)

Прва основачка седница на Здружението на ликовни уметници од Македонија

Прва основачка седница на Здружението на ликовни уметници од Македонија (Друштво на новинарите, уметниците и научниците)
Членови на управата на Здружението: Мартиноски, Поповиќ-Цицо, Владимирски, Тодоровски и Блажиќ

Прилеп
1944
Дигиталниот материјал засега е недостапен