Select Page

Одлука на Министерството за просвета и Владата на Народна Република Македонија за основање на Уметничката галерија во Скопје

Одлука на Министерството за просвета и Владата на Народна Република Македонија за основање на Уметничката галерија во Скопје

В.д. раководител: Борко Лазески
Кустос: Нико Този

Скопје
1948
(more…)

Официјално формирање на Друштвото на ликовни уметници на Македонија

Официјално формирање на Друштвото на ликовни уметници на Македонија

Основачи: Димитар А. Пандилов, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Василие Поповиќ-Цицо, Димо Тодоровски, Здравко Блажиќ
Претседател: Никола Мартиноски
1946
Дигиталниот материјал засега е недостапен

Изложбата на македонските художници

Изложбата на македонските художници
Критички осврт кон Првата општа изложба на македонските уметници во О.У. „Гоце Делчев“ – Скопје, ноември – декември 1945
Автор: Д.
Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.11.1945

(more…)