Select Page

Са изложбе

Са изложбе
Чланак

Аутор: није наведен

Скопски гласник, Скопје
11.12.1930

(more…)

Ликовни уметници Вардарске бановине

Ликовни уметници Вардарске бановине
Напис
Автор: непознат

Јужни преглед, Скопје; бр. 1, стр. 63
1930

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Изложба слика у Скопљу

Изложба слика у Скопљу
Напис
Автор: непознат

Јужни преглед, бр. 1, Скопје; стр. 47, 48
1927

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable