Select Page

45 Години ДЛУБ

45 Години ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Владо Ѓорески

Галерија Магаза, Битола
Отворање: 25.07.2019

 

(more…)

40 години ликовна група 77 / 40 years artistic group 77

40 години ликовна група 77 / 40 years artistic group 77
Изложба / Exhibition

Културен центар Магаза, Битола (септември 2017); Дом на култура, Кавадарци (септември 2017); Галерија НЛБ, Скопје (03 октомври 2017) / Cultural center Magaza, Bitola (September 2017); Center of culture, Kavadarci (September 2017); NLB Gallery, Skopje (03 October 2017)
(more…)

Ликовна група 77 / Art Group 77

Ликовна група 77 / Art Group 77
Изложба / Exhibition

Димитар – Мичо Кочевски, Илија Кочовски, Свето Манев / Dimitar – Micho Kochevski, Ilija Kochovski, Sveto Manev
Текст: Венко Андоновски / Text: Venko Andonovski

Ликовен салон на МАНУ, Скопје / MANU, Skopje
Октомври 2002 / October 2002
.

(more…)

Група 77

Група 77
Изложба
Димитар Кочевски – Мичо, Илија Кочовски, Свето Манев
Текстови: Лиљана Христова

Уметничка галерија, Битола
2001 (?)

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Група 77 / Group 77

Група 77 / Group 77
Изложба / Exhibition
Димитар Мичо Кочевски, Илија Кочовски и Свето Манев / Dimitar Micho Kochevski, Ilija Kochovski and Sveto Manev

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
Октомври 1985 / October 1985
(more…)

Ликовна група 77

Ликовна група 77
Изложба

Свето Манев, Димитар Мичо Кочевски и Илија Кочовски

Центар за култура и информации, Скопје
Април 1983

(more…)

Цртежи на ликовната група 77

Цртежи на ликовната група 77
Групна изложба (6та изложба на групата)

Учсници: Кочевски Димитар – Мичо, Кочовски Илија и Свето Манев
Текст: Лилјана Христова

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (отворање: 4 мај 1981);
Уметничка галерија, Куманово (отворање: 12 јуни 1981)
(more…)