Select Page

Време, нарација и приказ: Делото на Милчо Манчевски во перформанс и фотографија / Time, Narrative and Representation: Milcho Manchevski’s Work in Performance and Photography

Време, нарација и приказ: Делото на Милчо Манчевски во перформанс и фотографија / Time, Narrative and Representation: Milcho Manchevski’s Work in Performance and Photography
Преглед / Study
Конор Мекгрејди / Conor McGrady

Објавен во „Милчо Манчевски – монографија” („Bitsia Systems” и „Арс Ламина – публикации”, Скопје) / Published in “Milcho Manchevski – monograph” (Bitsia Systems and Ars Lamina – Publikacii, Skopje)
2015

(more…)

Концептуални практики во ликовните наративи на Милчо Манчевски / Conceptual Practices in the Art Narratives of Milcho Manchevski

Концептуални практики во ликовните наративи на Милчо Манчевски / Conceptual Practices in the Art Narratives of Milcho Manchevski
Преглед / Study

Соња Абаџиева / Sonia Abadzieva

Објавен во „Милчо Манчевски – монографија” („Bitsia Systems” и „Арс Ламина – публикации”, Скопје) / Published in “Milcho Manchevski – monograph” (Bitsia Systems and Ars Lamina – Publikacii, Skopje)
2015

(more…)

Биенале на младите (1987)

Биенале на младите
Групна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

 

Музеј на современата уметност, Скопје

01.09 – 01.10.1987

(more…)

Настан на групата 1 АМ

Настан на групата 1 АМ
Хепенинг (перформанс, проекции, разговор, објавување и потпишување на манифест)

Група 1 АМ

 

Галерија на Домот на младите „25 Мај“, Скопје

10.12.1983

(more…)