Select Page

Prisotnost metafizike / Metaphysical Presence

Prisotnost metafizike / Metaphysical Presence
Skupinska razstava / Group exhibition (Hommage a Giorgio de Chirico 1888 – 1978)
Grupa Junij  / Junij Group

Likovno razstavišče R. Jakopič, Ljubljana (30.05 – 22.06.1980);
Umjetnički paviljon Collegium artisticum, Sarajevo (01 – 20.07.1980):
Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd (01 – 20.09.1980)
(more…)