Select Page

Чувства (Ова е цивилизација)

Чувства (Ова е цивилизација)

Проекција на документарен филм од серијалот „Ова е Цивилизација“ и разговор со Небојша Вилиќ

Социјален центар Дуња, Скопје

12.06.2017

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons

Кураторски размени: Простори, функции, фикции и други заеднички именители / Curating Exchange: Spaces, Functions, Fictions and Other Commons
6ти интернационален симпозиум / 6th international symposium

Музеј на современата уметност, ГЕМ Клуб и Социјален центар „Дуња“ / Museum of Contemporary Art – Skopje, GEM Club and Social center Dunja
Скопје, 10-21 мај 2017 / Skopje, 10 – 21 May 2017
(more…)