Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Историско и уметничко значење (1)

Историско и уметничко значење (1)
Рецензија (кон националната поставка, Уметничка галерија Скопје, 2000)

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Дневник, Скопје
Јуни 2000

(more…)

Мигови во шеесетите / Moments of the Sixties

Мигови во шеесетите / Moments of the Sixties
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Јанкулоски, Борис Николоски / Aleksandar Jankuloski, Boris Nikoloski

Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

1997 / 1998

(more…)

За македонската уметност

За македонската уметност
Публикација (одбрани трудови)

Автор: Борис Петковски

Рецензенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Цртеж на корицата: Никола Мартиноски

Издавач: Наша книга, Скопје

1989

(more…)