Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Цртеж.. Цртеж-Објект

Цртеж.. Цртеж-Објект
Групна изложба

Ликовен круг „25″

Дом на младите „25 Мај“ Скопје

3 март 1988

(more…)