Select Page

Милош Коџоман ги победи стравот од смртта и заборавот

Милош Коџоман ги победи стравот од смртта и заборавот
Од обраќањето на одржаната комеморација во Младинскиот културен центар по повод заминувањето на ликовниот уметник Милош Коџоман (1952 -2014)
Автор: Небојша Вилиќ

Утрински весник, Скопје
28.11.2014
(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Големото стакло бр. 7-8 / The Large Glass N° 7-8

Големото стакло бр. 7-8 / The Large Glass N° 7-8
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1998

(more…)

Реконструирана поетика на селотејпот

Реконструирана поетика на селотејпот
Осврт (кон ретроспективната изложба на Симон Узуновски, Музеј на Град Скопје, 1995)
Автор: Сузана Милевска

Објавен во Вечер, Скопје
01.02.1995
(more…)

Отворена галерија: Одблесоци на концептуалната уметност – македонската ликовна уметност во седумдесетите

Отворена галерија: Одблесоци на концептуалната уметност – македонската ликовна уметност во седумдесетите
ТВ емисија

Сценарио: Бојан Иванов и Небојша Вилиќ
Емисијата ја подготви: Светлана Гоцева

ТВС, 1989

(more…)