Select Page

Критички настроените гласови „избришани од македонските уметности“

Критички настроените гласови „избришани од македонските уметности“
Напис

Автор: Анета Ристеска; изјави: Ирена Паскали, Игор Сековски, Златко Теодосиевски, Роберт Алаѓозовски, Небојша Вилиќ

 

prizma.mk

18.11.2015

(more…)

Критичка уметност 2

Критичка уметност 2
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ
Разговори со: Игор Тошевски, Валентино Димитровски, Лилјана Неделковска, Александар Станковски, Станко Павлески, ОПА, Лазо Плавевски, Билјана Исијанин, Атанас Ботев, Томе Аџиевски

Издавач: 3П с. из., Скопје / Струга
Јули 2014

(more…)

Точка на топење: Уметноста како анти-хегемониска пропаганда / Melting Point: Art as an anti-hegemonic propaganda

Точка на топење: Уметноста како анти-хегемониска пропаганда / Melting Point: Art as an anti-hegemonic propaganda

Групна изложба / Group exhibition

 

Кооперација, бул. „Св. Климент Охридски“, бр. 60А, Скопје / Kooperacija, Boulevard St. Kliment Ohridski, No. 60A, Skopje

07. 07. 2014

(more…)