Select Page

Група „КИКС“

Група „КИКС“
Групна изложба на современа карикатура

Текст: Трајан Мартиноски

НИО „Студентски збор“
Изложбен салон на центарот

16 – 26 февруари 1984

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)