Select Page

Пари

Пари
Групна изложба
Група АУ; Организација: КАПКА – Креативен активизам преку пародија, критика и алегорија

Културен центар Точка, Скопје
25.04 – 07.05.2006

(more…)