Select Page

Демократизација на уметничкиот чин

Демократизација на уметничкиот чин
Напис

Автор: Александар Темков; изјави: Небојша Вилиќ, Мелентие Пандиловски, Бранислав Ѓорчевски

Објавен во Форум, Скопје

27.09.2002

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

SEA Fair’ 98

SEA Fair’ 98
Скопски меѓународен саем на електронски уметности / Skopje Electronic Art Fair

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
Организација: Сорос Центар за современи уметности – Скопје / Organized by Soros Center for Contemporary Arts, Skopje

02 – 09.10.1998

(more…)

Dossier 1994 – 1997

Dossier 1994 – 1997

Publication / Публикација

Author: Nebojsa Vilic / Автор: Небојша Вилиќ

Publisher: Horizons Unlimited Ltd, Skopje / Издавач: Horizons Unlimited Ltd, Скопје

1997

 

(more…)

Quarterly

Quarterly
Publication

Texts: Sonja Abadzieva, Zoran Petrovski, Bojan Ivanov…
Represented artists: Stanko Pavleski, Blagoja Manevski, Antoni Maznevski, Igor Toshevski, Slobodan Zivkovski, Liljana Klimova, Violeta Blazeska, Bogdan Grabuloski, Arhimedijala…

Publisher: Soros Centers for Contemporary Arts Network
1996
(more…)

Аквариум (05.1996)

Аквариум
ТВ емисија за култура
Авторки и водителки: Евгенија Теодосиевска, Сандра Титизова, Славица Бабамова, Билјана Стојчевска

МТВ
06.05.1996

(more…)

Икона на сребро / Icon on silver

Икона на сребро / Icon on silver
Групна изложба (втора годишна изложба на Сорос Центарот за современи уметности – Скопје) и меѓународен симпозиум / Group exhibition (the second annual exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts – Skopje) and international symposium
Галерија „Дупло” / Gallery „Duplo”
16-24.03.1996
(more…)

Хиперреални вируси

Хиперреални вируси
Осврт (кон изложбата Кутија со слики, Културен центар Мала станица, Скопје, декември 1994 – јануари 1995)
Автор: Сузана Милевска

Објавен во Вечер, Скопје
18.01.1995

(more…)

Кутија со слики / Image Box

Кутија со слики / Image Box
Групна изложба / Group exhibition
Куратор: Небојша Вилиќ / Curator: Nebojsha Vilic

Културен центар „Мала станица“ – Скопје / Cultural Center Mala Stanica, Skopje
16.12.1994 – 19.01.1995

(more…)