Select Page

Aквизиции I
Изложба на откупени дела од Музејот на современата уметност и Секретаријатот за образование, наука и култура на СРМ, Скопје

Учесници: Јанез Берник, Стојан Ќелиќ, Крсто Хегедушиќ, Џаспер Џонс, Василије Јордан, Петар Лубарда, Ричард Мортенсен, Миливој Николајевиќ, Ордан Петлески, Виктор Ефимовиќ Попков, Бранко Протиќ, Златко Прица, Бранко Ружиќ, Милиќ Станковиќ, Сара Шерман, Владимир Величковиќ, Ѓузепе Зигајна

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Ѓуро Салај 34)

Јануари 1969

 

Каталог: PDF mk