Select Page

800 Револуции во минута
Групна изложба

Учесници: Ѓорѓе Јовановиќ, Никола Узуновски, ОПА, Игор Тошевски, Филип Јовановски

 

Кооперација, ул. Коста Шахов бр. 6, Скопје

11. 04. 2012

 

Флаер: PDF mk