Select Page

АНП 6 / ПатемАрт 2
Колонија / колективен проект
Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески
Езерани, Брајчино (Преспа)
27.10.2013

 

Видео документација: