Select Page

5 години со Њујорк Тајмс / 5 years with The New York Times
Самостојна изложба / Solo exhibition
Марко Георгиев / Marko Georgiev

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
11 февруари 2009 / 11 February 2009

 

Покана: PDF мк/eng