Select Page

Денови на македонската фотографија: 46та државна изложба на фотографии
Групна изложба

Текст: Цветан Гавровски

Организација: ФКК „Козјак 50“

НУЦК „Трајко Прокопиев“, Куманово

23.10.2008

 

Учесници: Андонов Зоран, Анушевски Сашо, Атанасоска Николина, Бајлозов Атанас, Бојаџиевски Зоран, Бојковски Огнен, Бошковска Елена, Брсакоски Роберто, Гавровски Цветан, Георгиевска Биљана, Гилески Дејан, Димитриевски Мартин, Доцевски Душан, Илиевски Филип, Јаневски Марјан, Јаневски Роберт, Јанкоски Благоја, Јанус, Јовановска Ирена, Јовановска Марија, Јовановски Владимир, Јуруковска Александра, Колевски Дејан, Костовски Бранко, Коцев Тони, Кузмановски Боби, Кумбараџи Емин, Луковиќ Владимир, Љума Самир, Мазневска Маја, Наумовски Дарко, Неделчевски Драги, Николиќ Сања, Николова Евдокија, Нишотовска Марија, Оровчанец Ѓорѓи, Петковиќ Мартин, Петровски Васе, Петровски Дарко, Поповски Орце, Пренџова Елена, Рафајловски Јовица, Ристовска Катарина, Ристовски Љупчо, Рудиќ Боро, Секуловски Владимир, Серафимовски Драшко, Славејков Мире, Смоковски Љупчо, Спасоски Давор, Стефановска Ана, Стојановски Цули Александар, Стојмановска Теодора, Трајковски Илчо, Христовски Ѓорѓи, Швеглиќ Наташа

Каталог: PDF mk