Select Page

40. Јубилејна изложба на ликовни уметници – аматери од Република Македонија
Групна изложба

 

Културно-информативен центар, Скопје
Јуни, 2001

 

Учесници: Елена Анчевска, Живко Атанасов, Ацо Апостоловски, Бошко Ангеловски, Sвонко Ангеловски, Силвана Анастасова, Сузана Бачовска, Златко Бојковски, Катерина Вучиќ Димковска, Стојна Василева, Тони Георѓиев, Јадранка Главинче, Оливера Лаиновиќ Гроздановска, Блаже Донев, Бојана Димитриевиќ, Гордана Ефтовска, Снежана Илиева, Драган Ивановски, Анѓеле Јанковски, Трајанка Јошевска, Софка Катичиќ, Родна Маркова, Мирјана Митрова, Драшко Наќиќ, Снежана Панајотова, Донка Радоешка, Љубенчо Ружинов, Зоран Сарчевски, Томче Соколовски, Офелија Сарафова, Душан Стојановски, Неда Тутуреска, Горанче Тошевски, Пеце Христов, Елена – Ели Чочковска, Ева Шуклева

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)