Select Page

4х4
групна изложба (по повод 35-годишниот јубилеј на Факултетот за ликовни уметности Скопје)

Галерија на ФЛУ, Скопје
31 март – 30 април 2015

Учесници: Александар Зафировски, Теа Јовановска, Дарко Заревски, Душица Степаноска, Ана Јовановска, Ертунч Сали, Ивана Настески, Милан Костадиновски, Софија Грабуловска, Андреј Миновски, Дејан Спасовиќ, Уметничка група “ЅЕЕ”, Христина Стојчевска, Енвер Селими, Славчо Спировски и Методи Исков