Select Page

32 Портрети на српското и хрватското сликарство од XIX – XX век

Изложба на дела од фундусот на Уметничката галерија Скопје

Изложбен салон на МАНУ

13.05 – 15.06.1982

 

Учесници: Павле Ѓурковиќ, Константин Данил, Никола Алексиќ, Димитрие Аврамович, Павле Симиќ, Новак Радониќ, Стеван Тодоровиќ, Влахо Буковац, Урош Предиќ, Паја Јовановиќ, Надежда Петровиќ, Стеван Алексиќ, Коста Милиќевиќ, Мирослав Краљевиќ, Моша Пијаде, Петар Добровиќ, Пјер Крижаниќ, Зора Петровиќ, Иван Радовиќ, Миливој Узелац

 

Каталог: PDF mk