Select Page

3Д колаж на „Герника“ на студентите по архитектура

Напис

Автор не е наведен; изјава: Елизабета Аврамовска

Објавен во Порта 3, Скопје

13.06.2016

 

PDF mk