Select Page

25 Години АСНОМ

Јубилејна тематска изложба на македонските ликовни уметноци

Текст: Борко Лазески

Уметничка галерија, Скопје
(Организација на изложбата: Одбор за организирање прославата на АСНОМ, Друштво на ликовните уметници на Македонија, Музеј на современата уметност, Уметничка галерија)

27.11 – 22.12.1969

 

Учесници: Момчило Аврамовски, Иван Велков, Пецо Видимче, Томо Владимирски, Ванчо Ѓорѓиев, Кирил Ефремов, Ангеле Ивановски, Методија Ивановски – Менде, Вангел Коџоман, Миле Корубин, Боро Крстевски, Ѓоко Крстевски, Спасе Куноски, Танас Луловски – Тане, Петар Мазев, Никола Мартиноски, Вангел Наумовски, Трајче Николовски, Таки Павловски, Боро Петров, Јован Петров, Радмило Поповски, Александар Ристевски, Лазар Спасеноски, Васко Ташковски, Јосиф Трајковски, Нове Франговски, Петар Хаџи Бошков, Зафир Хаџи Митров, Глигор Чемерски

 

Каталог: PDF mk