Select Page

2000+ Arteast Collection – Меѓународна колекција на Модерна галерија Љубљана
Групна изложба
Куратор: Зденка Бадовинац; стручен соработник: Бојана Пишкур

Простор 2 – Чифте амам, Уметничка галерија, Скопје
6 – 30 септември 2002

 

Текстови: Зденка Бадовинац, Викторија Васева Димеска, Франци Заврл, Антон Мајзељ, Андреја Рихтер, Викторија Поточник

Брошура: PDF mk