Select Page

20 Традиционална ноемвриска изложба на битолските ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Лиљана Христова

 

Галерија на современата југословенска графика, Битола
Ноември, 1983

 

Учесници: Димовски Сотир, Ѓаковски Лазо, Ивановски Менде Методија, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Манев Свето, Петровски Панде, Ракиповски Зекман, Силјановски Симеон, Спироски Перо, Талевски Борислав, Траиковски Борислав, Филиповски Благој, Хаџиантоновски Коста

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Лиљана Христова)