Select Page

19. Традиционална мајска изложба на ДЛУБ
Групна изложба
Текст: Ричард Иванишевиќ

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Мај 1993

 

Учесници: Апчевски Стојан, Богески Благоја, Груевски Томислав, Десановски Десан Георги, Димовски Сотир, Иванишевиќ Рада, Ивановски Тоде, Костова Марија, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Миноски Илија, Најденовски Драган, Петровски Панде, Талевски Борислав, Филиповски Митко

Каталог: PDF mk