Select Page

18. Традиционална мајска изложба на ДЛУБ
Групна изложба
Текст: Ричард Иванишевиќ

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Мај 1992

 

Учесници: Апчевски Стојан, Груевски Томислав, Десановски Десан Георги, Димовски Сотир, Ивановски Тоде, Кота Таки, Лазаревска Оливера, Најденовски Драган, Петровски Панде, Ракиповски Зекман, Струмениковски Ранко, Трајковска Добринка

Каталог: PDF mk