Select Page

17. Сликарство мал формат
Групна изложба

 

 

 

Културно-информативен центар, Скопје
2000 (?)

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Андоновски Валајчарски Мирко, Апчевски Стојан, Аџигоговски Раде, Балаќ Тања, Блажевски Трајче, Божурски Гоце, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Василев Ниче, Васков Глигор, Гегоски Кирил, Георгиевски Теди Тодор, Грибовски Владо, Данајлоска Сунца, Димовска Веска, Дуковска Мира, Илков Петар, Јаневски Војко, Кавкалески Илија, Киријас Македонка, Костов Васил, Крстевски Гроздан, Кузмановски Павле, Лешкова Марина, Манасиевски Јордан, Масин Мирослав, Миленковски Ѓорѓија, Миронски Јован, Мишев Томе, Младеновски Димитар, Најденовски Драган, Наумовска Касиопеја, Николоски Никола, Павловска Марија, Петров Борис, Петровска Мира, Попов Александар, Поповски Игор, Радевска Спировска Жанета, Саздовска Лидија, Светиева Марија, Спировска Мира Мирослава, Станковска Сунчица, Стојанова Ирена, Таневска Тања, Тодоровска Виолета, Тошевски Горанче, Трујкановиќ Микица Мирослава, Хаџи Николов Стефан, Хаџи Николова Павлина, Цветановска М. Марина, Шулајковски Емил, Шулајковски Тони

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)