Select Page

15. Мајска изложба ДЛУБ
Групна изложба

Учесници: Груевски Томислав, Десановски Десан Георги, Димовски Ристо, Димовски Сотир, Дунимагловски Благој, Ивановски Менде Методија, Ивановски Тоде, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Најденовски Драган, Петровски Панде, Спироски Перо, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Филиповски Благој

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
25 мај – 15 јуни 1989

 

Каталог: PDF mk