Select Page

15 Години ликовно творештво во Македонија

Осврт

Автор: Елена Мацан

Објавен во Нова Македонија бр.4604

24.05.1959

 

 

PDF mk

(Од архивата на Абаџиева Соња)