Select Page

13 Тиквешки ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Глигор Чемерски

Музеј – галерија, Кавадарци
Мај 1993

 

Организација: Одбор за обележување јубилеи и настани во 1993 година; ДЛУМ; Музеј – галерија, Кавадарци

Учесници: Ангелова Невенка, Ангеловски Киро, Баснарков Никола, Глигорова Суза Илинка, Мазев Константин, Мазев Петар, Мицев Станко, Мукаетов Глигор, Наневски Петре, Соколов Ристо, Темкова Ана, Чемерски Глигор, Шемов Симон

Каталог: PDF mk