Select Page

111 тези за ГТЦ
Публикација
Уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски
Издавач: ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола

Промоција: Мобилна/монтажна галерија, Скопје
23 април 2015

 

Стручен соработник: Јован Ивановски
Соработник: Бисера Бендевска

Текстови: Минас Бакалчев, Ана Ивановска – Дескова, Јасна Стефановска, Доминика Бошкова, Донка Барџиева – Трајковска, Михајло Зиноски, Дејан Ивановски, Мишко Ралев, Горан Јанев, Никола Писарев, Даница Павловска

Публикација: PDF mk