Select Page

111 тези за архитектурата
Стручна монографија

Борис Чипан

Соработници: Гоце Аџи-Митревски (скици)

Издавач: Архитектонски факултет – Скопје

Година: второ издание 2002 (прво издание 1986)

 

Извадок: PDF mk