Select Page

1101: Св. Климент Охридски низ современа уметничка призма
Групна изложба (во чест на патрониот празник на Библиотеката)
Куратор: Владимир Јанчевски
НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје
Отворање: 7 декември 2017

 

Учесници: Методи Ангелов, Кирчо Арсовски, Мирко Бојаџијевски, Иван Ивановски, Гоце Илиевски, Јана Јакимовска, Александар Јосифовски, Владимир Лукаш, Христина Мазнеска, Јулијана Манојловска, Доротеј Нешовски, Миле Ничевски, Петар Петков, Владан Петрушевиќ, Горан Ристовски, Ангела Савевска, Игор Таневски, Дијана Томиќ Радевска, Ненад Тонкин

Фото документација ☟