Select Page

11 Септември е приказна за Каин и Авел

Интервју со Маја Џартовска

Разговарала: Мимоза Петревска

Објавено во Денес, Скопје

25.07.2002

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)