Select Page

10 години ФЛУ
Свеченост и групна изложба на студентски трудови од депото на факултетот

Музеј на Македонија, Скопје

27.12.1990

 

Говор на: Симон Шемов, Тома Прошев, Петар Хаџи Бошков, Момчило Петровски, Рубенс Корубин, Душан Перчинков

Видео документација ☟