Select Page

1-во интернационално графичко биенале – Скопје / 1st International Print Biennale – Skopje
Групна изложба / Group exhibition
Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија / Organized by The Association of Artists of Macedonia

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

27.07 – 19.08.2016

 

 

Каталог/ Catalog: PDF mk/en

>>> Линк до интервјуто со Христијан Санев на МТВ
>>> Линк до написот на Катерина Богоева
>>> Линк до написот на Весна И. Илиевска