Select Page

Хартија – првиот артикулиран медиум (1. Биенале на млади автори – Гевгелија)
Групна изложба
Текст: Конча Пиркоска, Миле Ничевски

Дом на културата „Македонија“, Гевгелија
Август – септември 2002

 

Учесници: Андреевска Сашка, Битракова Кристина, Божиновска Емилија, Ботев Атанас, Бошковски Зоран, Георгиева Соња, Дачев Горан, Димеска Маја, Димеска С., Дудески Хари, Иваноска Христина, Јанешлиева Славица, Костојчиноска Узунчева Марјана, Крстева Масети Мирјана, Лазаревска Емилија, Марковска Ирена, Марковска Марија, Мусовиќ Оливер, Ничевски Миле, Петровски Борис, Поповски Александар, Рисковска Елизабета, Стефановска Маја, Чулев Владимир, Sugar Rey Gjorgji

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)