Select Page

Џемо Хаса крај Даме – резил невиден!
Напис

Автор: Петре Ристовски; изјави: Ацо Филиповски, Љавдим Велиу

Објавен во Шпиц, Скопје

10.02.2010

 

Напис: PDF mk

(Од архивата на Јанчевски Владимир)