Select Page

Љупчо Донски, Панче Пеливански, Лазар Рунтев и Стојан Трниниќ – Нанче
Групна изложба
Текст: Стојан Трниниќ – Нанче

Уметничка галерија „Безистен“, Штип
Април 1993

 

Каталог: PDF mk