Select Page

Југословенски карикатури во Европа и Африка
Напис

Автор: С.П.

Објавен во Вечер, Скопје
20.08.1966

 

Напис: PDF mk