Select Page

Југословенската уметност на осумдесетите години
Предавање и дискусија

Предавач: Бојана Пејиќ
Водители на разговорот: Зоран Петровски, Мирослав Поповиќ

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
16.05.1986 20:00 ч.

 

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)