Select Page

Јубилејот на Мартиноски
Осврт (кон изложбата на Никола Мартиноски, Уметничка галерија, Скопје, 1970)
Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.10.1970

 

Осврт: PDF mk