Select Page

Јубилејна изложба на ликовната група ВДИСТ
Осврт

Автор: Доне Пановски

Објавен во Студентски збор, Скопје
26.11.1965

 

Осврт: PDF mk