Select Page

Јубилејна изложба на ДЛУПУМ
Напис

Автор: Т. Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
24.12.1970

 

Напис: PDF mk