Select Page

Јоханес Беилхарц
Изложба на фотографии и поетско претставување
Организатор: Здружение за развој на култура и заштита на културното наследство „Контекст – Струмица“

SUB Club, Струмица (13 август 2015);
Општинска народна библиотека „Браќа Миладиновци“, Радовиш (14 август 2015);
Галерија „Амам“, Гевгелија (15 август 2015)

 

Покана: JPG mk