Select Page

Јосип Граниќ
Самостојна изложба
Текст: Дејан Сочански, Анѓелко Хабазин
Организација: Уметничка галерија – Скопје, ДЛУМ и Дом на Културата – Бања Лука
Место: Изложбен салон – Градски трговски центар, Скопје
22 октомври – 12 ноември 1979

 

Каталог: PDF mk