Select Page

Јосип Генералиќ: графики
Самостојна изложба
Текст: Јосип Генералиќ

Уметничка галерија „Безистен“, Штип
22.10 – 06.11.1987

 

Каталог: PDF mk